Funkce ABC aneb můj DCC "progres"

Nadpis berte prosím s rezervou. Progres znamená dle slovníku určitý pokrok, růst či vývoj. Pro mě, jako člověka, jehož vrchol elektro znalostí představuje zvládnutí Ohmova zákona při výpočtu odporu u LEDky je cokoliv navíc jakýsi nadstandard. Doposud mé znalosti DCC představovalo zapojení dekodéru do lokomotivy a jeho základní nastavení. Znalosti je potřeba ale prohlubovat...


Cílem článku není detailní popis technologie. To přenechám povolanějším. V dnešní době jsou laikové (jako jsem já a kterých je spousta) při jakékoliv rozpravě zaplaveni údaji a výrazy, které je z jakékoliv další diskuze v podstatě eliminují. Cílem je tedy usnadnit vstup do dané problematiky podobně vybaveným kolegům a ušetřit jim případné začátečnické nesnáze. Současně ale platí, že vlastní studium a sebevzdělávání je tak jako tak nevyhnutelné.


Teorie


Dále článek o funkci ABC povedu jazykem DCC paniců :) 

Do lokomotiv (a tramvají) používám dekodéry řady Silver od firmy Lenz, které funkci ABC umožňují, což je přirozeně první podmínka pro úspěch. Podle lokomotivy buď rozhraní NEM 651 (to je ten se šesti piny nebo kabely) označený výrobcem 10311-02 (resp. 10310-02) nebo NEM 652 (Next 18) označen jako 10318-01.

Obr. 1 - Lenz Silver mini NEM 651
Obr. 2 - Lenz Silver mini NEM 652

Zkratka ABC znamená Automatic Brake Control. V překladu tedy něco jako automatická brzdící kontrola či automatické řízení brzdy. Lenz vyrábí tři různé moduly podporující funkci ABC - modul BM 1, BM2 a BM3. O tom, jak to funguje, tu psát nebudu. Na jiných stránkách najdete spoustu věcí o nesymetrickém napětí či náhradě těchto modulu vlastním výrobkem z obyčejných diod za pár korun.


Pokud s DCC teprve začínáte, tak je pro vás zřejmě představa řízení kolejiště počítačem či nějaká automatizace provozu něco šedého v mlze. Je to právě funkce ABC v kombinaci s těmito moduly zastavení, která vám umožní simulovat velmi jednoduše zdání samostatně řízeného provozu. Opět to berte trochu s rezervou, protože z "automatizace" je vyčleněn prvek náhody či střídání vlaků. Jinými slovy vlaky jezdí samy, ale pořád stejně. A jaké jsou tedy možnosti?

Modul BM 1:
  • plynulé automatické zastavení před návěstidlem. Pokud návěstidlo signalizuje stop, tak  lokomotiva zpomalí, až nakonec úplně zastaví. Vhodné pro zastavování vlaků ve stanicích či na trati. Pokud chcete, aby vlak zastavoval v obou směrech, musíte na konec každého zhlaví či úseku instalovat vždy jeden modul a přerušit pravou kolej po směru jízdy
  • pendlovací provoz s či bez mezistanice. Tohle hodlám využít na svém segmentovém kolejišti. Lokomotiva jezdí sem a tam mezi dvěma úseky (popř. zastavuje i na prostředním meziúseku. Doba setrvání (tedy kdy lokomotiva stojí) lze nastavit od 1 do 255 sekund
    Obr. 3 - Modul BM 1

Modul  BM2:
  • dtto BM 1+pomalá jízda lokomotivy
Obr. 4 - Modul BM2


Modul BM 3:
  • dtto BM 2 + umožňuje realizaci autobloku. Autoblok znamená, že máte trať rozdělenou na více úseků za sebou a vždy, když se předchozí úsek uvolní, do něj modul pustí další vlak či soupravu.

    Obr. 5 - Modul BM3

Praxe


O funkci autobloku uvažuji na kolejišti zatím u tramvajového provozu, ale vzhledem k ceně modulů a jistým otazníkům jsem zatím na vážkách. Zatím se budu tedy zabývat jen modulem BM 1. Cílem je zkusit si automatické zastavování a současně i pendlovací provoz. Podmínkou není samozřejmě použití pouze výrobků Lenz. Ty ostatně patří mezi ty dražší. Moduly i dekodéry lze různě kombinovat, protože dnes má většina výrobců svůj sortiment poměrně rozšířený. Já se budu věnovat u funkce ABC pouze značce Lenz (v kombinací s centrálou Roco - to je ta slavná Multimouse ;)).

Modul BM 1 od výrobce obdržíte v plastovém sáčku s návodem v anglickém, německém a francouzském jazyce. Rozměry modulu jsou 27,5 x 31,5 x 12 mm a k podkladu ho můžete připevnit šroubem či vrutem přes připravený otvor.
 
Obr. 6 - Modul Lenz BM 1 a jeho balení
Obr. 7 - Modul Lenz BM 1


Úseky se zapojují dle následujícího schématu. Klíčové je, aby byla přerušena pravá kolej po směru jízdy. Toto schéma tedy bude fungovat pro vlak jedoucí zleva doprava. Při opačném směru jízdy musí být přerušena horní kolej. Úsek A musí být dostatečně dlouhý, aby v něm vlak zastavil.


Obr. 8 - Schéma zapojení (foto výrobce)


K vyzkoušení stačilo pár kolejí. Úseky jsem přerušil izolačními spojkami. Ve schématu je rovněž zakreslen "bypass" tlačítkem, kterým můžete funkci ABC dočasně/trvale vypnout. Nebudete tak muset přenastavovat jednotlivé dekodéry lokomotiv. Ty se nastavují vždy dle konkrétního dekodéru a výrobce. V mém případě se aktivuje funkce ABC v CV 51. V CV 51 si dále pak nastavíte věci jako konstantní brzdná dráha, pendlovací provoz s či bez mezizastávky a v CV54 pak nastavíte pravě dobu/čas pro zastavení v zastávce (0 až 255 sekund).Jeden modul je vlevo a jeden vpravo. Pokud byste chtěli pendlovací provoz s mezizastávkou v obou směrech, budete potřebovat ještě další dva kousky na prostřední úsek.


Obr. 9 - Sestaveno


Funkci ABC jsem testoval na tramvaji Kato Portram, kterou mi digitalizoval Jindra Fučík. Jím popsaný postup digitalizace najdete zde.Moje krátké video automatického pendlovacího provozu se 3 sekundovou zastávkou najdete zde. Všimněte si, že na videu vpravo leží Multimaus a nikdo s ní nic neděla. Tudíž se jedná o automatizaci :D

Pěkné video s nastavením funkcí ABC (v systému Lenz) je např. zde.

 

Závěr


Za pomocí ABC a modulů můžete jednoduše zautomatizovat některé vlaky. Například kyvadlový provoz na lokální trati nebo mezi dvěma nádražími, kdy vlak jezdí sem tam v pravidelných intervalech. A vy "na ruku" myší řídíte jiný vlak. Přesně tak to hodlám aplikovat na svém segmentovém kolejišti. Nepotřebujete tak počítač apod. Jistě, po nějaké době to začne působit jednotvárně ale co :)