Diorama v T Gauge - vegetace část první

Pro většinu měřítek platí, že základ vegetace na kolejišti tvoří statická tráva. Ať už v podobě travních koberců nebo pomocí "zatravňovačem" nanášených vláken. Vzhledem k dobrým zkušenostem s výrobky Woodland Scenics na zimním kolejišti (Water Effects, Realistic Water a Flex Paste) jsem se rozhodl vyzkoušet jejich "turfy".


   
Ty na svém eshopu nabízí např. Mnitka.  Jde vlastně o molitany různých velikostí a odstínů, které mohou posloužit jako základ nebo 1. vrstva vegetace.


Teorie


Základní dělení výrobků WS je následující:
  • Blended Turf (2 odstíny ve velikosti 0.025 mm - 0.079 mm) 
  • Fine Turf (6 odstínů  ve velikosti 0.025 mm - 0.079 mm) 
  • Coarse Turf (11 odstínů ve velikosti 0.79 mm x 3 mm)
  • Underbrush (6 odstínů ve velikosti 3 mm - 7.9 mm)
  • Bushes (6 odstínů ve velikosti 7.9 mm - 12.7 mm)

Výrobky lze pořídit v malém sáčkovém balení (412 cm³) a větším balení (945cm³) v plastové nádobě. Některé řady mají větší sáčkové balení jako např. Blended Turf (888 cm³). Osobně si myslím, že pokud nestavíte svůj vlastní Miniatur Wunderland Hamburk, postačí vám bohatě menší balení. Jednotlivé řady na sebe velikostně navazují, takže se postupně od první vrstvy můžete propracovat až například ke keřům.
Obr. 1 - Malé balení
Obr. 2 - Větší balení
Pro úplnost bych doplnil, že v programu má WS ještě výrobky označené jako Lichen či Clump-Foliage, které už jsou vhodné spíše na keře či vegetaci větších měřítek. Ač si myslím, že dnešní výrobci již nabízí rozhodně lepší foliáže a doba již od používání molitanových drtí postoupila, pro měřítko 1:450 jsou tyto výrobky ideální.


Realizace


Na první vrstvě jsem si vyzkoušel celou produktovou řadu Blended Turf a Fine Turf. Obě řady poskytují dostatečné množství odstínů jako je zemina, zelená tráva, plevel či suchá tráva. V T Gauge je vtipné, že to co v H0 představuje např. drn, je v tomto titěrném měřítku celý keř. Proto jsem skončil u řady Underbrush. Moje idea pro použití výrobků byla následující:
  • řada Blended Turf - základní zemina a tráva
  • řada Fine Turf - barevné rozbití jednolitosti a rozlišení jednotlivých travin
  • řada Coarse Turf - vegetace jako porosty a nízké keře
  • řada Underbrush - vyšší keře a náletovky

Postupoval jsem postupně po jednotlivých úsecích, kde jsem aplikoval vždy následující postup. Na podklad jsem rozetřel osvědčené lepidlo Statfix od Poláka.  Jeho výhodou je specifická konzistence, která odolává gravitaci a na rozdíl od jiných se udrží i ve svahu či na svislých plochách. V případě potřeby lze naředit vodou. Další nespornou výhodou oproti jiným je jeho cena.

Obr. 3 - Lepidlo Statfix od firmy Polák

Následně začnu postupně sypat první kousky řady Blended Turf. Plynule přejdu do řady Fine Turf. Sypu, dokud barevná kombinace není dle mých představ. Je dobré dopředu si rozmyslet, které části budou např. ve stínu nebo naopak vystaveny přímému slunci. Když jsem spokojený, daný úsek přestříkám lepidlem Scenic Cement. Na webu výrobce se doporučuje toto lepidlo i pod foliáže. Ve mně ale budí dojem spíše fixačního přípravku. Kdysi jsem zkoušel i výrobek od Poláka Sprayfix, ale ten byl nažloutlý, což by u vegetace asi nevadilo ale tehdy na sněhu ano. U Scenic Cementu nic takového nehrozí.

Obr. 4 - Lepidlo Scenic Cement od firmy Woodland Scenics
Na aplikaci používám rozprašovač, co mi doma zbyl po přípravku na okna. Vzdálenost a množství si každý musí odzkoušet. Já stříkám z velké dálky cca. 50 cm a zbytečně povrch nezmáčím. I když je lepidlo transparentní a matné, doporučuji okolí (v mém případě např. silnici) zakrýt. Po zaschnutí zbytek foliáže oklepu.

Obr. 5 - "Satelitní" snímek diorámy Obr. 6 - Pohled na most směrem k tunelu

Obr. 7 - Pohled z druhé strany

Stejný postup aplikuji i u Coarse Turfu. U řady Underbrush již nepostupuji plošně, ale lepím jednotlivé keře Statfixem. O tom a tvorbě stromů zase příště.

Poznámka na závěr: 
Výrobky WS prodává v Evropě pod svojí hlavičkou a katalogovými čísly firma NOCH.