Diorama v T Gauge - silnice a řeka

Už od minule jsem měl nachystaný most se zhruba vymyšlenou polohou vozovky. Nyní nadešel čas ji "vyasfaltovat" a dokončit další drobné úkoly. Díky svátkům jsem měl konečně trochu času pokročit i v dalších věcech, jako je obložení diorámy či fragment řeky. Dopředu se omlouvám za kvalitu některých fotek :)


   

Silnice


Základ silnice tvoří plastová destička o tl. 1 mm. Tu jsem nařezal na požadované tvary a umístil tak, aby navazovala na silniční most. Tam, kde bylo potřeba jsem v místě spojovaných oblouků doplnil tmel a vše přebrousil.
 
Obr. 1 - Vytmelená a přebroušená komunikace s opěrnou zdí

Poté jsem celou silnici nastříkal barvou Tamiya XF24. Na zimním kolejišti jsem dopravní značení maskoval a stříkal, ale tuto metodu jsem v T Gauge z pochopitelných důvodů použít nechtěl. Vzhledem k dobrým zkušenostem s tvorbou obtisků s graffiti jsem se tentokrát pokusil o vodorovné dopravní značení. Vlastně jde jen o středovou dělící čáru. Tím, že silnice vede krajinou a je dvoupruhá, nebyl důvod vytvářet odbočovací šipky, přechody či jiné značky běžné v silničním provozu. Tentokrát jsem použil bílý obtiskový papír, na který jsem vytiskl následující obrázek v odpovídajícím měřítku.


Obr. 2 - Obtisk připravený na tisk

Protože bílý pruh musí mít kolem sebe šedou rezervu (to proto, aby měl aspoň nějakou šířku a držel na vozovce), bylo klíčové barvu XF24 v grafice "trefit".


Obr. 3 - Akrylová barva Tamiya XF24
 
Na to jsem použil program AIColorPicker, který každou barvu  převede na barevné kanály RGB. V tomto případě na 61, 66 a 69. Někdo může namítat, že barva ve skutečnosti je jiná (a opravdu trochu je) nicméně jde dle mě o jednodušší postup, jak docílit co nejvěrnějšího odstínu. 


Obr. 4 - Program AIColorPicker

Po vytisknutí jsem obtisky vydatně přestříkal lesklým lakem. Při původním matném laku se barva rozpouštěla. Stejně tak jsem dal lesklý lak i pod obtisk na vozovku. Na obtisky jsem aplikoval Adhesol s Tensolem od Agamy a nechal působit. I přes kvalitní zalakování obtisků jsem se v některých místech neubránil rozpuštění barvy. Kdekoliv bylo potřeba, jsem barvu dostříkal a vše překryl matným lakem.

Obr. 5 - Hotová silnice
Obr. 6 - Silnice vedoucí přes most nad tratí

Většina silnice vedla terénem, nicméně v jednom místě jsem se rozhodl pro násyp a ztvárnění opěrné zdi z betonu. Ta vznikala souběžně se silnicí a na závěr jsem ji lehce napatinoval.

Obr. 7 - Patina opěrné zdi

Obložení diorámy


Ze zbytků 1,5 mm desky jsem nařezal obložení diorámy. Po slepení a přebroušení jsem všude, kde bylo potřeba, doplnil terén až k hraně a obložení stříknul hnědou humbrolkou a matným lakem.

 

Řeka


Pozorný čtenář si v minulém příspěvku všiml prostoru pro malý fragment řeky v levém předním rohu. Teď nadešel ten správný čas pro její realizaci. Koryto jsem srovnal do roviny, vyplnil mezery mezi dnem a obložením. Přilepil jsem několik menších kamenů a rozprostřel drobný štěrk na dno a břeh. Dno jsem následně nabarvil starou hnědou revelkou a v některých místech aplikoval přidáním bílé její světlejší variantu. To má představovat mělčí místa. Na závěr jsem doplnil drobné úlomky merliku osinatého jako popadané stromy a větve.

Obr. 7 - Koryto řeky

Po dokonalém vyschnutí jsem aplikoval výrobek Realistic Water od Woodland Scenics a to v minimálním množství. Po zaschnutí však výsledek nenaplnil má očekávání. Tok působil moc staticky a hladina připomínala spíše klidný rybník. Abych vnesl do řeky trochu dynamiky, aplikoval jsem přípravek Water Effects. V celé ploše jsem ho natupoval malým štětcem a nechal vytvrdnout. 


Obr. 8 - Přípravek "Watter Effects" krátce po nanesení


V místech, kde voda naráží nebo obtéká předměty ve vodě, jsem zdůraznil bílou barvou malé peřeje.Obr. 9 až 11 - Hotová řeka

Závěrem lze konstatovat, že ač nerad, člověk musí z některých svých požadavků v tomto titěrném měřítku slevit. Možnost realizace drobnějších detailů je tu prakticky minimální a měřítko je spíše na pohledy z dálky. Na obrázcích už je náznak vegetace. O té zase něco příště...